logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Spildevand og regnvand

Kloakledning

Akut brud på kloakledning eller tilstoppet brønd

Ring 88 43 53 00, hvis du oplever brud på kloakledning. Ved store vandmængder på vejen, skal du kontakte Vej og Park.

Kloak rørledning

Spildevandsplan

Læs den aktuelle Spildevandsplan eller se status for din ejendom.

Kun autoriserede må udføre arbejde med spildevand

Hvad er spildevand?

Spildevand er det vand som husholdninger, industri og landbrug leder ud i en kloak eller naturen. Kun autoriserede må udføre arbejde med afløb.

Fælles eller separat kloakering

Fra fælles til separat kloakering

Boligejere med kun én stikledning til kloaksystemet skal på sigt adskille spilde- og overfladevand. Økonomisk hjælp til betaling af kloakarbejde.

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land

Spildevandet fra ejendomme i det åbne land skal renses grundigt. Her finder du information om hvorfor, hvor og hvordan.

Lån og minimumsfrist

Lån og minimumsfrist

Hjælp til grundejere ved påbud om forbedret spildevandsrensning eller kloakering.

Billede af film om spildevandsløsninger

Se film om løsninger til spildevandsrensning

Find information om spildevandsrensning i det åbne land via film. Det er borgeren der har ordet.

Overfladevand til recipient

Når tagvand skal udledes til sø, hav eller vandløb

Du skal søge om en udledningstilladelse, hvis du bygger nyt og din bolig eller virksomhed ligger i et område uden offentlig kloakering.

Faskine

Faskine til regnvand

Ved at lade tagvand sive ned i jorden mindsker du belastningen på kloakker og vandløb. Her kan du læse om, hvordan du etablerer en faskine.

Regnvandsopsamler

Opsamling af regnvand til WC-skyl og tøjvask

Hvilke regler gælder, når du vil opsamle regnvand til WC-skyld og tøjvask?

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.