logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Opsamling af regnvand til WC-skyl og tøjvask

Hvilke regler gælder, når du vil opsamle regnvand til WC-skyld og tøjvask?

Selvbetjening

Du skal altid søge tilladelse, hvis du har spildevand der skal afledes.

Så snart det spildevand, som skal afledes til offentlig kloak, har en anden sammensætning end hvad der normalt afledes fra en husholdning, skal du... Læs mere

Opdateret 06.08.2019

Opsamling af regnvand i private enfamiliehuse

Du skal ikke ansøge om at etablere et regnvandsanlæg i parcelhuse, rækkehuse med videre jævnfør Bygningsreglementet.

Regnvand til WC-skyl og tøjvask

Hvis du ønsker at anvende regnvand til WC- skyl og tøjvask, så kan du etablere anlægget under følgende forudsætninger:

  • Anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for WC-skyl og tøjvask i maskine skal være udført i overensstemmelse med den gældende Rørcenter-anvisning udarbejdet af Økonomi- og Erhvervsministeriet og Miljøministeriet.
  • Alt arbejdet skal udføres af autoriserede kloakmestre og VVS- installatører.
  • Det er ikke tilladt at anbringe aftapningshaner på regnvandsanlæg, hverken indendørs eller udendørs.
  • Hvis et regnvandsanlæg etableres, skal kommunens byggeafdeling orienteres med henblik på en opdatering af BBR-registeret.

Der skal sættes en vandmåler på anlægget, og du skal betale vandafledningsafgift for det regnvand, der anvendes.

Institutioner og bygninger med offentlig adgang

Brug af regnvand til WC-skyl i institutioner og bygninger med offentlig adgang, må kun ske med byrådets tilladelse efter drøftelse med Sundhedsstyrelsen.

Byrådet kan ikke give tilladelse til brug af regnvand til WC-skyl og tøjvask i institutioner for børn under 6 år (fx vuggestuer og børnehaver), hospitaler, plejehjem og andre institutioner for særligt følsomme grupper (fx fysisk og psykisk handicappede).

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.